Posty

Koszyk wakacyjnych wspomnień

Wiosna, ach to ty...

Tradycje andrzejkowe

Życzenia dla mieszkańców i pracowników DPS-u

Włączamy się do akcji Narodowe Czytanie 2022 - Ballady i romanse Adama Mickiewicza

Utrwalamy wiadomości z urządzeniem Funtronic

Spacer

Ćwiczenia słownikowe

Czas na relaks

''Człowiek z czerwoną chorągiewką" - praca z książką BS